Dojo etiquette

Betreden van de dojo

De ingang van de dojo betreft niet alleen het naar binnen gaan, maar is tevens het binnentreden van de (denkbeeldige) Bushido tempel. Voor het naar binnentreden groet men eerst de Shinden (trainingszaal/tempel). Er wordt gegroet met de handen gestrekt en aangesloten langs de zijkanten van de bovenbenen, terwijl men vanuit het midden doorbuigt met het hoofd omlaag.

Dan vanuit fudo-dachi roep je luid “OSU”, hetgeen betekent “ik groet u allen”. Daarna loopt men naar de sensei/sempai en groet hem op dezelfde manier met de vuisten als bij fudo-dachi.

Seiza & openingsceremonie

Vervolgens gaat iedereen, de hoogst gegradueerde leerling vooraan, direct zitten in Seiza (kniezit) op één lange rij in de lengte richting van de zaal. Bij het sein “Seiza” (begin van de les), gaat iedereen in kniezit zitten met het zitvlak op de hielen, vuisten in de liezen. Dit gebeurt op volgorde van graad met de leerling met de hoogste graad rechts vooraan.

De aanwezige sempai verzorgt de openingsceremonie. Hij kijkt eerst naar achteren of iedereen in de juiste houding zit, waarna hij luid roept “mokuso”(ogen dicht). Iedereen sluit de ogen en wacht op de uitroep “mokuso yame” (ogen open).

Daarna krijgen we “shinden-ni-rei”, dit is de groet aan de tempel, waarbij een ieder belooft zich zowel lichamelijk als geestelijk voor de volle 100% te geven. Dit wordt gedaan op de kyokushinkai manier door de vuisten met de knokkels van de wijs en middelvingers op de grond voor je te plaatsen en iets door te buigen terwijl men vanuit de ooghoeken naar voren blijft kijken. Zorg ervoor het zitvlak aangesloten op de hielen te houden.

Daarna draait de sensei zich om en zit nu recht tegenover de leerlingen, waarop de sempai met de hoogste graad roept “Sensei-ni rei” waarop een ieder weer groet met de knokkels op de grond en een duidelijk “Osu” laat horen.

Vervolgens draait de Sensei zich om en de sempai roept : “Sensei-ni-rei” waarop een ieder wederom groet met de knokkels op de grond met een duidelijk “Osu”.

Vervolgens draait de Sempai zich om en de sempai roept: “Sempai-ni-rei” waarop een ieder wederom groet met de knokkels op de grond met een duidelijk “Osu”.

Hierna blijft iedereen zitten tot de leraar zegt wat er moet gaan gebeuren.

Etiquette regels

 1. De leraar wordt aangesproken met “sensei”.
 2. De hoogst gegradueerde leerling wordt altijd met “sempai” aangesproken, afhankelijk van zijn graad.
 3. Als een les is afgelopen laat een ieder de “sensei” bij het verlaten van de dojo, indien hij dat wil, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen op bandhoogte de dojo.
 4. Als men met een sensei praat of iets vraagt staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier. Evenzo als de sensei iets staat uit te leggen.
 5. Met het oog op de saamhorigheid en verstaanbaarheid tussen alle leden is de voertaal in de dojo Nederlands c.q. Japans.
 6. Zorg altijd voor een schoon karategi (karatepak) en draag alleen de band waar je recht op hebt.
 7. Het dragen van sieraden is ten strengste verboden.
 8. In de dojo heeft men respect voor elkaar.
 9. Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige sensei of sempai.
 10. Men volgt altijd op wat de sensei je opdraagt (in alle redelijkheid)
 11. Men zorgt dat men een schoon lichaam heeft voor dat men naar de dojo komt.
 12. Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten.
 13. Bij het te laat komen, om wat voor reden dan ook, gaat men na het binnen treden van de dojo in Seiza zitten en wacht totdat de sensei het sein geeft om mee te doen aan de les.
 14. Wanneer men sensei en/of sempai is heeft men de taak om toezicht te houden binnen de dojo en de kleedkamer. Geef dus altijd het goede voorbeeld.
 15. Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.