Kiai

Een schreeuw vanuit de geest

De Kiai (letterlijk: “schreeuw vanuit de geest”) is bij vechtsporters beter bekend als de harde schreeuw die geuit wordt als een techniek wordt uitgevoerd. Dit is echter alleen de uitvoering. De gedachte achter de Kiai is het focussen op de ademhaling, het lichaam, de geest, de concentratie en de pure energie (Ki) op een gelijktijdig¬†punt en tijdstip in de kosmos; de ultieme verbintenis.

De Kiai vindt zijn oorsprong in het centrum van het lichaam, de Hara. Het komt dus niet vanuit de longen of de keel. Om een Kiai goed te kunnen maken is het van belang om te oefenen op een goede buikademhaling en daarnaast moet men beschikken over een sterke en positieve geestelijke instelling. Weten wanneer en hoe je de Kiai moet maken is net zo belangrijk als het maken van een slag of trap.

Sommige grootmeesters handhaven 4 vormen van Kiai: laag en zwaar op momenten van aktie; hoog en doordringend tijdens de overwinning; normaal – voor het bijkomen na inspanning; stil (Kensei) tijdens bepaalde meditatie oefeningen. De “Kiai No Maki”-lijst beschrijft zelfs 6 series met in totaal 27 technieken gecentreerd rondom de Kiai. De Kiai wordt beschouwd als de actieve, verbale kant van de geest, terwijl de Aiki (tegenhanger) de passieve, stille kant van de geest belichaamd.

De uitvoering van de Kiai wordt bereikt door een snelle diepe ademhaling met tegelijkertijd het uiten van een 1-lettergreep geluid. Het woord Kiai wordt niet geuit; het lijkt meer op “hia”, “ia” or “eigh”, maar varieert van persoon tot persoon. Als de Kiai goed uitgevoerd wordt doet deze 3 dingen:

  • Het resulteert in een perfecte samenwerking tussen al je spieren in je lichaam, hierdoor sta je in verbinding met je eigen oerkracht.
  • Aan je kiai kan je je eigen overtuiging horen en ook of je de techniek met de juiste concentratie uitvoert.
  • Een goede kiai, maakt dat je niet moe wordt, maar juist meer kracht krijgt. Vaak duurt dit totdat je de zwarte band hebt, want pas dan is je techniek perfect. Het is dan dus of je ziel en lichaam door de kiai samenwerken.

Er wordt beweerd dat sommige grootmeesters uit het oude Japan in staat waren om met de Kiai personen te verwonden of te helen. Dit is beter bekend als “Kiai-jutsu” (de kunst van de Kiai).